Utleie kirker og andre lokaler


Trenger du et lokale til barnedåp, konfirmasjon ,minnesamvær eller et møte? Menighetene leier ut lokaler i tilknytning til kirkene.
 

Det kan være greit å ha et lokale i nærheten av kirken når man skal ha et selskap eller samling etter en handling i kirken.
Lokalene er også fine å ha møter i, lokalene ligger sentralt i tettstedet, og det er gode parkeringsmuligheter der.

Felles for alle lokalene er at det ikke kan serveres alkohol der. 


Ta kontakt med kirkekontoret i Hokksund på tlf  32 25 26 50 hvis du ønsker å leie lokale i Fiskum, Haug og Vestfossen.
For å leie på Solhaug i Skotselva, tar du kontakt med Vigdis Margrete Løver på  907 99 314

Prisene kan bli justert i løpet av 2020

Sted pris en  dag pris to dager-
( pynte og dekke dagen før)
Haug menighetssenter

Store salen
ca 130 personer

kr 2000.- 3400.-

Hallen 2.etasje
ca 25 personer

kr 800.- kr.1000.-

Peisestua
ca 25 personer

kr 800.- Kr. 1000,-
Vestfossen kirke

Menighetssalen/ kirketorget
 ca 45 personer

kr 2000.- Kr. 3000.-

Kirketorget
 

   
Fiskum

Kirkestua
ca 30 personer

kr: 1000.-  
Bakke- Skotselv

Solhaug- Lillesalen
 

kr. 1000  

Solhaug- Storesalen

kr 1300.-  

Solhaug - begge salene

kr 1800.-  

 

Utleielokaler

Utleie kirker og andre lokaler


Det er mange som ønsker å leie kirker til konserter, eller større møter.
Leieprisene kirkene er
Lokale arrangører som ikke har inngangsbilletter, men kollekt ved utgangen: kr 1000.-
Lokale arrangører som har  billetterslag: kr 1500.- + 10% av billettinytektene
Profesjonelle konsertarrangører, kr 3400.-+ 15% av billettintektene Fiskum gamle kirke er en egen stiftelse, Reidun Bollerud, er kontaktperson for leie av den: 952 53 790

 

 

Kirkene våre

 

Vestfossen kirke

Les mer

 

Haug kirke

Les mer

 

Fiskum kirke

Les mer

 

Bakke kirke

Les mer

 

Bingen kapell

Les mer