Kirker til konserter og seminar


 

Kirkene er gode konsertlokaler. Flere av kirkene her gode orgler, og i Vestfossen kulturkirke er det et moderne, flott flygel, En Bösendorfer. Når kirkene leies til konsert , er det en kirketjener til stede under konserten. Ved forberedelser og ev. egen avtalet tid for øvelse, er den som leier ansvarlig for brannvern / åpne og låsing av lokalet.

Kontakt kirkekontoret i Hokksund tlf 32 25 26 50 for å avtale tid, og skrive kontrakt.

 

 

 

Tilbake