Kontaktinformasjon


Øvre Eiker kirkelige fellesråd

Adresse: Prof. Hans Strømsvei 10 3300 Hokksund
Telefon:
32 25 26 50
Epost:
post@eiker.kirken.no
Åpningstider: kl.08.00 - 15.00
Telefontid: kl. 09.00 - 14.00

Postadresse:
PROF. HANS STRØMSVEI 10
3300 HOKKSUND


Prosten i Eiker
Undervisningslederen  i Øvre Eiker
Diakonen i Øvre Eiker
Kantorene/ organistene i Øvre Eiker

Kirkevergekontoret


Kontorene i Vestfossen kirke

Adresse: Skolegata 3, 3320 Vestfossen - se kart

Soknepresten i Øvre Eiker
Trosopplæreren i Øvre Eiker