Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke


Nå kan du selv sjekke om du er medlem i Den norske kirke, du kan melde deg inn eller ut elektronisk.
Info og skjema finner du HER