Musikk og konserter


Her kan du lese om konserter i kirkene i Øvre Eiker. Noen er arrangert av menighetene eller Fellersådets ansatte. Andre er eksterne musikkere og aktører.