Ansatte


Undervisningsleder

Kay-Morten Aarskog

995 00 073

Send e-post

Kapellan Haug og Bakke

Olafur Hersir Arnaldsson

452 93 317

Send e-post

Sokneprest i Bakke, Fiskum, Haug og Vestfossen

Anne-Jorun Bakken

991 05 027

Send e-post

Kantor ( permisjon)

Abram Bezuijen

990 26 454

Send e-post

Diakon

Ann-Kristin Eidsvåg

412 08 853.

Send e-post

Menighetsekretær

Ellen Fagerlid

32 25 26 50

Send e-post

Prostiprest

Eli Kristin Flåten

922 90 351

Send e-post

Kirketjener

Rune Gislerud

406 38 127

Send e-post

Trosopplærer

Linn Margrethe Sollie Hardang

406 32 827

Send e-post

Prost i Eiker

Erik Haualand

412 32 658

Send e-post

Kirkeverge

Kari Aasen Ingebo

906 60 068

Send e-post

Kirketjener

Torunn Jacobsen

413 59 088

Send e-post

Kirketjener

Marita Jørgensen

479 00 238

Send e-post

Prosjektmedarbeider

Harald Martiniussen

405 33 280

Send e-post

Organist

Wiggo Nilsson

906 22 330

Send e-post

Kapellan

Sissel Alsvik Oygarden

Send e-post

Kantor

JeeYoung Park

957 61 214

Send e-post

Vikarprest

Ragnar Petersson

415 19 679

Send e-post

Kirketjener

Bård Henni Siegwarth

Saksbehandler

Mette Solberg

414 51 649

Send e-post

Menighetssekretær/ Menighetspedagog

Ruth Irene Thorkildsen

406 32 387

Send e-post

Menighetssekretær/ Menighetspedagog

Ruth Irene Thorkildsen

406 32 387

Send e-post

Renholder

Mihret Semereab Yowhans

Send e-post