Ansatte


Undervisningsleder

Kay-Morten Aarskog

995 00 073

Send epost

Kapellan Haug og Bakke

Olafur Hersir Arnaldsson

452 93 317

Send epost

Sokneprest i Bakke, Fiskum, Haug og Vestfossen

Anne-Jorun Bakken

991 05 027

Send epost

Kantor

Abram Bezuijen

990 26 454

Send epost

Diakon

Ann-Kristin Eidsvåg

+4741208853

Send epost

Menighetsekretær

Ellen Fagerlid

32 25 26 50

Send epost

Prostiprest

Eli Kristin Flåten

922 90 351

Send epost

Driftsleder

Rune Gislerud

406 38 127

Send epost

Trosopplærer

Linn Margrethe Sollie Hardang

406 32 827

Send epost

Prost i Eiker

Erik Haualand

412 32 658

Send epost

Kirkeverge

Kari Aasen Ingebo

906 60 068

Send epost

Kirketjener

Torunn Jacobsen

413 59 088

Send epost

Kirketjener

Marita Jørgensen

479 00 238

Send epost

Prosjektmedarbeider

Harald Martiniussen

405 33 280

Send epost

Organist

Wiggo Nilsson

906 22 330

Send epost

Kantor

JeeYoung Park

957 61 214

Send epost

Vikarprest

Ragnar Petersson

415 19 679

Send epost

Saksbehandler

Mette Solberg

414 51 649

Send epost

Menighetssekretær og Menighetspedagog

Ruth Irene Thorkildsen

406 32 387

Send epost

Menighetssekretær og Menighetspedagog

Ruth Irene Thorkildsen

406 32 387

Send epost

Renholder

Mihret Semereab Yowhans

Send epost

Kapellan

Sissel Alsvik Øygarden

464 12 359

Send epost