Dette skjer i Fiskum

 

Publikumsinformasjon om smittevern fra 4.januar

Regjeringen og Øvre Eiker kommune har innført strengere smittevernregler. Reglene gjelder fra  mandag 4.januar  og inntil videre.   ...

Les mer

Fiskum menighet


Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener

Bård Hennie Siegwarth
E-post: bard.henni.siegwarth@eiker.kirken.no
Mob 413 79 472

Andre ansatte

 

Fiskum menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder: Mona Urdalen mob 92 08 60 29
Nestleder: Anton lundteigen

Vivian Furuseth Kaasa
Per Kårtvedt
Nina Vesthaug Bjerkned
Inger Helene Bergan

Varamedlemmer

Jorid Tho Hennun
Liv nedberg
ann Marit Bakken
Sigurd Bye Røren
Solveig Lysaker