Dette skjer i Fiskum

Fiskum menighet


Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener

Bård Hennie Siegwarth
E-post: bard.henni.siegwarth@eiker.kirken.no
Mob 413 79 472

Andre ansatte

 

Fiskum menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder: Mona Urdalen mob 92 08 60 29
Nestleder:Vivian Furuseth Kaasa

Anton lundteigen
Per Kårtvedt
Nina Vesthaug Bjerknes
Inger Helene Bergan

Varamedlemmer

Jorid Tho Hennun
Liv nedberg
Ann Marit Bakken
Sigurd Bye Røren
Solveig Lysaker