Om Fiskum gamle kirke


 

Fiskum gamle kirke

( Kilde Wikipedia og Norges kirker)

 

Fiskum gamle kirke er en langkirke fra ca 1250, Fram til 1855 var dette soknest kirke. Den ble for liten og Fiskum Fiskum kirke ble bygd. Den opprinnelige planen var å rive den gamle kirken, men en sterk oppunion i bygda med prest H. Kiær i spissen fikk kjøpt den for 100 specidaler. Opp gjennom tidene har den vært eid av kommunen så en egen stiftelse, men ble så i 2023 overdratt til Øvre Eiker kirkelige fellesråd.

Kirken brukes nå stort sett i sommermåndene, og til en del bryllup.

I korets østmur er kirkens eneste bevarte vindu. De andre vinduene er angivelig fra 1800-tallet. 

I en så gammel kirke har selvsagt ineriøret endret seg- og kirken har vært malt ved flere anledninger.

Altertavlen er antagelig fra ca 1730, og muligens av Lars Sivertsen.

Døpefonten muligvis skåret av Lars Sivertsen består av en skål med 8-kantet. profilert ramme båret av barneherme og støttet av 4 akantusknekter. 

Prekestolen er fra 1650, men har blitt utbedret og renovert flere ganger.

Tekster på stolen: 
 «Herren for fremmer hvo hannom icke for glemmer Anno 1650.»
«Denne prædichestol haver Hans Drakenius Anchersen ladet stafere 1747».

Tilbake