Om Fiskum kirke


 

Fiskum kirke

( kilde. Norges Kirker)

 

Fiskum kirke slik den står i dag ble innviet 22.mai 1945. Det var den 3.kirken på denne tomten siden 1864.
Fram til da var det "Fiskum gamle kirke" som var soknets kirke. Men i 1859 vedtok kommunestyret at det skulle bygges ny kirke på Fiskum. 
Den nybygde kirken brant i 1902. Kirken ble gjenreist på murene. Men atter en gang brant kirken, natt til 1.januar 1940.
Arkitekt Arnstei Arneberg utarbeidet tegninger til gjenreising av kirken, som kunne innvies 22.mai 1945 som en av de første kirkene etter krigen. Fiskum kirke kalles derfor ofte en Fredskirke.

Kirken er en korskirke, alle korsarmene har samme bredde.Alterbildet er fra 1942, malt av Axel Revold og viser oppstandelsen.

 

Døpefonten er fra 1866, og er 8-kantet og utført i marmor. På muren bak døpefontener en portalformet ramme, angivelig fra etalter i en gamel fransk kirke, gitt av fru Else Mustad i Oslo, ghennom arkirtekt Arneberg. 

Prekestolen er tegnet av Arneberg, består av 6 fag med relieffer: kor, de 4 evangelistenes symbol og Jesu monogram.

Orgelet er et Jørgenseorgel fra 1940 tallet. Det ble totalrenovert i 2022.

 
 

Tilbake