Fiskum menighet


Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 99 10 50 27

 

 

 

 

Fiskum menighetsråd 2023-2027


Leder og nestleder velges for ett år av gangen
De faste medlemmene står alfabetisk.

Faste medlemmer

Leder: Solveig Lysaker, mob: 92 40 61 93
Nestleder: Målfrid Bye Haugen

Anton Lundteigen
Klara Lie
Per Kårtvedt
Reidun Bollerud

Varamedlemmer

1.vara. Trine Engerud Slotsfeldt
2.vara. Vivian Furuseth Kaasa
3.vara: Vigdis Eggar
4. vara: Karin Pedersen

Dette skjer i Fiskum

 

Konsert i Fiskum kirke med korps og barnekoret i Fiskum

Tirsdag 12.desember kl 18:00

Les mer