Dåp


Når noen blir døpt i Den norske kirke, blir de medlem av kirken. Det er ingen aldersgrense for dåp, men mange velger å la barna bli døpt mens de er små. Har du spørsmål om dåp kan vi kontaktes på 32 25 26 50.