Ønsker å døpe i en kirke i Øvre Eiker, men bor et annet sted


 

Det er fullt mulig å døpe i en av kirkene i Øvre Eiker, selv om en bor et annet sted. Mange ønsker å "komme hjem" for å døpe der en har vokst opp.

 

Meld på dåp i den kirken dere ønsker. Dåpssamtalen  skal dere ha der dere bor. hvis dere ikke selv har tatt kontakt med den aktuelle kirken, kan vi  gjøre det etter avtale med dere.

Tilbake