Dåp av større barn, ungdom eller voksne


Dåp større barn, ungdom eller voksne

 

Dåpen er blant det viktigste som skjer i kirken. I dåpen blir vannet, sammen med Guds ord, et middel for Guds kjærlighet. Dåpen er grunnleggende for vår identitet som kristne og som kirke.

Praktisk info

Den religiøse myndighetsalderen er 15 år. Hvis et barn under 15 år selv ønsker å bli døpt, trengs samtykke fra begge foresatte.

Etter fylte 15 år kan man melde seg ut eller inn i religiøse menigheter uten foresattes samtykke.

Den som skal døpes må ha minst to faddere. Fadderen må være over 15 år, medlem av Den Norske kirke eller at annet kirkesamfunn som godtar barnedåp.

Hvert år har vi dåp av konfirmanter som ønsker å stå til konfirmasjon.
Dåp er en forutsetning for konfirmasjon.

En dåp av ungdom/voksne kan foretas i en gudstjeneste eller rett etterpå.

 
 

 

Tilbake