Nyheter

 

Publikumsinformasjon om smittevern fra 4.januar

Regjeringen og Øvre Eiker kommune har innført strengere smittevernregler. Reglene gjelder fra  mandag 4.januar  og inntil videre.   ...

Les mer

Bakke menighet


Sokneprest
Marianne Hermann Brekken.
E-post: marianne.h.brekken@eiker.kirken.no
Mob. 416 20  552

Kirketjener
Torunn Jacobsen 
E-post: torunn.jacobsen@eiker.kirken.no 
Mob: 413 59 088

 

Andre ansatte

Bakke menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder Jon Mamen    92 45 92 84
Nestleder Lone Husby Flaten

Borghild lobben
Theodor Martin lobben
Vigdis Leversby
Terje Rydgren

Varamedlemmer

Torborg Helene Nordli
Kim idar Nordseth
Brita Anette Lien
Bjørn Fossen
Knut Sønju