Nyheter

 

Årsmøte i Bakke menighet søndag 26.09.2021

Les mer

 

Solhaug menighetshus har mottatt gave fra Sparebank Øst

Bakke menighet har fått 17 000 kr til  kjøleskap på Solhaug 

Les mer

Bakke menighet


Sokneprest
Anne Jorun Bakken
E-post: anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener
Torunn Jacobsen 
E-post: torunn.jacobsen@eiker.kirken.no 
Mob: 413 59 088

 

Andre ansatte

Bakke menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder Jon Mamen    92 45 92 84
Nestleder Lone Husby Flaten

Borghild lobben
Theodor Martin lobben
Vigdis Leversby
Torborg Helene Nordli

Varamedlemmer
Kim idar Nordseth
Brita Anette Lien
Bjørn Fossen
Knut Sønju