Haug menighet


Sokneprest
Stig Kaarstad
E-post. stig.kaarstad@eiker.kirken.no
Mob: 47 28 28 92

 

 

Haug menighetsråd 2023-2027


Leder og nestleder velges for ett år av gangen
De faste medlemmene står alfabetisk.

Faste medlemmer
Leder: Hilde Bjornes    48 10 39 34
Nestleder: Ingrid Marie Liodden

Aud Kristin Temtemoen
Emil Andreas Bellen Nordal
Hanne Selma Borgholm
Kari Kalbach Christensen
Linn Hovde Hagen
Toril Haugland
Varamedlemmer

1.vara: Abram Bezuijen
2.vara: Kay-Morten Aarskog
3.vara  Arne Eide

              

Dette skjer i Haug