Bakke menighet


Sokneprest
Stig Kaarstad
E-post: stig.kaarstad@eiker.kirken.no
Mob. 47 28 28 92


 

 

Bakke menighetsråd 2023-2027


Leder og nestleder velges for ett år av gangen
De faste medlemmene står alfabetisk.

Faste medlemmer

Leder: Kari Aasen Ingebo  mob: 90 66 00 68
Nestleder: Anne Magnus 

Borghild Johanne Lobben
Karl Erik Sylling
Torborg Helene Nordli
Trine Holtungen Jensen

Varamedlemmer
1.vara: Jon Mamen
2.vara: Bjørn Fossen
3.vara: Anders Werp

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Bruksendring Bakke kapell

Les mer

 

Konsert i Bingen kapell med trioen Miman

Mandag 11.desember kl 19:00. Billetter ved døra kr 150.-

Les mer

 

Solhaug fikk stor gave fra Sparebanken Øst

Solhaug menighetshus mottok stor gave fra Sparbanken Øst på 250 000.

Les mer

 

Solhaug menighetshus har mottatt gave fra Sparebank Øst

Bakke menighet har fått 17 000 kr til  kjøleskap på Solhaug 

Les mer