Menighetenes årsmøter


Årsmøte i Bakke kirke søndag 21.april etter gudstjenesten

 

På årsmøtet legges årsmelding for 2023, regnskap og budsjett fram. 

Møtene starter i etterkant av gudstjenestene som starter kl 11:00.

Bakke menighet i Bakke kirke søndag 21.april
Fiskum menighet i Fiskum kirke søndag 28.april
Haug menighet i Haug kirke søndag 12.mai
Vestfossen menighet i Vestfossen kulturkirke søndag 14. april
Årsmelding for Vestfossen
Årsmelding for Bakke
Årsmleding for Fiskum

 

Tilbake