Menighetenes årsmøter


Årsmøte i Haug kirke 12.mai etter gudstjenesten

 

På årsmøtet legges årsmelding for 2023, regnskap og budsjett fram. 

Haug menighet i Haug kirke søndag 12.mai

Årsmelding for Vestfossen
Årsmelding for Bakke
Årsmleding for Fiskum

 

Tilbake