Foredrag om lokale kulturminner på Haug menighetssenter onsdag 22.november kl 18:00


 

Onsdag 22. november kl. 18.00 inviterer Eiker Historielag, Øvre Eiker kirkelige fellesråd og Øvre Eiker kommune til en samling på Menighetssenteret i Hokksund for alle som er interessert i lokale kulturminner. I år skal vi spesielt fokusere på gravminner, og det blir foredrag om dette av Tove Frøvoll Thoresen, som er seniorrådgiver hos statsforvalteren.

Tilbake