Plan for diakoni


 

 

I Kirka i Øvre Eiker har vi en veiledende Plan for diakoni. Det er en arbeidsgruppen med to representanter fra hvert menighetsråd, prostiprest, og diakon, som har arbeidet med denne planen. Den revideres hvert andre år i de 4 menighetsrådene.

 

 

Se og bli sett

 

Plan for diakoni, Bakke, Fiskum, Haug, og Vestfossen

I diakonien, i kirkens omsorgsarbeid, kan uforutsette hendelser i lokalsamfunnet føre til at vi må handle raskt. Derfor er vedlagte plan kun veiledende. Men selv om endringer kan skje, så er det likevel mange av tiltakene som går kontinuerlig.

Har du spørsmål i forhold til plan for diakoni, vennligst ta kontakt med diakon Ann-Kristin Eidsvåg på telefon: 412 08 853.

Tilbake