Samtaletilbud / sjelesorg


Livet kan være utfordrende. Da kan det være godt å få snakke med noen utenfor egen familie og omgangskrets.

 

 

 

Livet består av mange dager, og til tider kan det være utfordrende å leve. I kirken kan du få samtale med prest eller diakon. Det kan være samtaler om gleder og sorger, tro og tvil, liv og død. Kanskje opplever vi ekstra behov for noen å snakke med når livet nærmer seg slutten. Det kan være:

  • Forsoning med de nærmeste
  • Forsoning med deg selv
  • Forsoning med at livet ble som det ble
  • Forsoning med Gud
  • Forsoning med det uforsonte

Samtalene kan foregå på menighetssenteret, eller der du bor. Det er du som bestemmer samtaleemne. Vi i kirken har taushetsplikt.

Om du ønsker samtale ta kontakt med prest Anne-Jorun Bakken på telefon 991 05 027, eller diakon Ann-Kristin Eidsvåg på telefon 412 08 853.

 

Tilbake