Integrering


Sammen med integreringsteamet i kommunen vår arrangerer vi møter med flyktninger, etter behov.

 

 

 

På møtene informerer vi om kirkens arbeid og våre arrangement. Vi ønsker å presisere at vi er kirke for alle som ønsker det, og at alle er velkommen til våre arrangement, og til å ta kontakt. Etter informasjonen spiser vi nystekte vafler, drikker kaffe, te og saft, som noen av våre mange frivillige har ordnet i stand. Så er det samtale rundt bordene med språktrening i fokus. Deretter går vi opp i Haug kirke for mer informasjon og mulighet for lystenning og det å lytte til musikk fra en av våre kirkemusikere.

Har du spørsmål vedrørende kirkens intetreringsarbeid, vennligst ta kontakt med diakon Ann-Kristin Eidsvåg på telefon 412 08 853.

Tilbake