Sangandakter


 

Kirka i Øvre Eiker arrangerer jevnlige sangandakter på flere institusjoner og bofellesskap i kommunen vår.

 

 

 

På sangandaktene er det mye sang og musikk, og vi synger både salmer og andre sanger. Det er en kort andakt, vi ber Fadervår sammen, og det lyses Herrens velsignelse. Beboere og pårørende ønskes hjertelig velkommen!

 

EIKERTUN

På Eikertun arrangerers det ukentlige sangandakter, på torsdager, i hele vår- og høstsemesteret. Disse rullerer mellom 4 avdelinger. Sangandaktene begynner kl 11.00 og varer til 11.30.

 

GREVLINGSTIEN (Vestfossen)

På Grevlingstien arrangeres sangandakt én torsdag i måneden.

 

HAUGLØKKA (Skotselv)

På Haugløkka arrangeres sangandakt én torsdag i måneden.

 

VILLA SKAAR (Vestfossen)

På Villa Skaar arrangeres sangandakter ca én gang pr mnd. 

 

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål vedrørende sangandaktene på Eikertun eller Haugløkka vennligst ta kontakt med diakon Ann-Kristin Eidsvåg på tlf. 412 08 853.

Har du spørsmål vedørende sangandaktene på Grevlingstien vennligst ta kontakt med prest Sissel A.Øygaarden på telefon 464 12 359.

Har du spørsmål vedrørende sangandaktene på Villa Skaar vennligst ta kontakt med sokneprest Anne-Jorun Bakken på telefon 991 05 027.

 

Tilbake