MILK 2


 

MILK 2 er et tilbud til de som var med på MILK i 7. klasse!

Vi utvider tilbudet med ledertrening for 8. trinn med totalt 4 samlinger denne høsten.

Det er dessverre ikke mulig for andre enn de ti som var deltakere i fjor, til å melde seg på i første omgang. 

Vi håper på sikt å kunne utvide slik at vi kan invitere alle 8. klassinger! 

Brosjyre om MILK 2 høst 2023

PÅMELDING til MILK 2 høst23

Spørsmål? Send mail til linn.margrethe@eiker.kirken.no eller SMS til 40632827

Tilbake