Omlegging av konfirmasjon fra 2025


Fra  2025 blir det endring av konfirmantopplegget i alle menighetene.

 

Det er sendt ut brev til alle  våre medlemmer som er født i  2010 og deres foresatte, om endring av konfirmantopplegget. Har du ikke fått informasjon, ta kontakt  med oss.

Brevet er også gjengitt her:

Kjære konfirmanter og foresatte!

Vi har viktig info til dere som er og har konfirmanter skoleåret 24/25.

Menighetene i Øvre Eiker skal det neste året jobbe med en styrking av konfirmasjon og kirkelig ungdomsarbeid. Vi satser på enda tettere samarbeid med KFUK-KFUM (Norges største barne- og ungdomsorganisasjon med kristen profil) om konfirmantleir og mer tilbud om ledertrening før og etter konfirmasjon. Dette vil gi konfirmanter i årene fremover en spennende konfirmanttid med mulighet til å velge 5 dager actionfylt sommerleir i uke 26 som et viktig sentrum.

 

Dette innebærer at vi legger om til høstkonfirmasjon i alle fire menighetene fra og med årskullene født i 2010. Påmeldingen blir åpnet 1.juni 24, og konfirmantåret starter i januar 25 og bygger opp mot leir sammen med andre konfirmanter fra hele landet i uke 26.

Konfirmasjonsdatoene blir som følger høsten 25:

  • Haug Kirke 30. & 31.august
  • Bingen Kapell 6.september og Bakke Kirke 7.september
  • Fiskum Kirke 7.september
  • Vestfossen Kirke 13. & 14. september

 

Alle vil få velge sin konfirmasjonsdag ved påmeldingen som åpner i juni, så dere kan trygt planlegge med dagen dere ønsker alt nå. I Haug og Vestfossen er det seremonier begge dagene kl 11 & 13. Dersom svært mange ønsker samme dag så det trengs tre seremonier, kan dette endres til kl 10, 11:30 og 13.

 

Konfirmasjon er populært i Øvre Eiker og vi har en høy andel ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. Ved å korte ned konfirmasjonsåret litt så det varer fra januar til september, tilby en god konfirmantleir så tror vi det vil gi en enda rikere konfirmanttid. Det vil også åpne nye muligheter til å gjøre mer for barn og unge i kirka resten av året, blant annet å tilby et attraktivt lederprogram på høsten etter konfirmasjonen. Dette er i tråd med strategien i nabomenighetene i Mjøndalen og Nedre Eiker, og de trendene vi ser ellers i kirkelig konfirmasjonsarbeid over hele landet.

 

Vi inviterer derfor alle foresatte og konfirmanter i 2010 kullet i hele kommunen til et felles informasjonsmøte for alle fire menighetene på Haug menighetssenter onsdag 25.10 kl. 18.
Vi vil svært gjerne ha med oss både konfirmanter og foresatte til å gi innspill og påvirke hvordan det nye konfirmantarbeidet blir, så sett av datoen allerede nå!

 

Kirka i Øvre Eiker ønsker dere en velsignet sommer, og vi gleder oss til å bli bedre kjent inn mot konfirmantåret 24/25.

 

Kay-Morten Aarskog                                                  Anne-Jorun Bakken

Undervisningsleder                                                   Sogneprest

Tilbake