Si velkommen til vår nye sokneprest


Stig Kaarstad innsettes som sokneprest søndag 3.september i Haug kirke kl 11:00

 

Stig Kaarstad jobber for tiden som sokneprest i Flesberg. Vi  gleder oss til han kommer,
og ønsker han hjertelig velkommen. Les om ham i menighetsbladet.

Tilbake