Kandidater til menighetsrådsvalgene


 

Som medlem i menighetsrådet har man stor innflytelse på oppgavene og utfordringene lokalt. Ansvarsområdene spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste,  barne- og ungdomsarbeid og musikk.

Ved å klikke på linkene under ser du listeforslagene til de ulike valgstyrene
BAKKE MENIGHET

FISKUM MENIGHET

HAUG MENIGHET

VESTFOSSEN MENIGHET

Flere av menighetene trenger flere kandidater.
 Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument.
Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023.  Ta kontakt med kirkekontoret tle 32 25 26 50 ( 09:00-14:00) eller post@eiker.kirken.no for spørsmål

 

Tilbake