Ledig jobb som kapellan i Øvre Eiker


Søknadsfrist 1.maiLink til søknadsskjema

 

Vi søker etter en medarbeider som har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene i Øvre Eiker.


Her er barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole, helsehus og flere bofellesskap for eldre. Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug menighet har ca 7200 medlemmer, Bakke 1300 medlemmer, Vestfossen 3600 medlemmer og Fiskum 1100 medlemmer.


I tillegg til soknekirkene Haug, Vestfossen, Bakke og Fiskum, er også Bingen kapell menighetskirke. Fiskum gamle kirke er en middelalderkirke som menigheten bruker om sommeren. Haug kirke i Hokksund er en middelalderkirke. Den framstår som hovedkirke. Vestfossen kirke er en moderne 11 år gammel arbeidskirke. Alle soknene har lokaliteter i tillegg til kirkerommene.


I menighetene er det arbeid for barn, ungdom og eldre, med flere barnekor, voksenkor, Ten Sing og faste formiddagstreff, Supertorsdag, og vaffelkafé i samarbeid med Røde Kors og flyktningearbeidet.
Sokneprest, kapellaner og prostiprest fordeler i stor grad gudstjenester mellom seg, og prestene i Øvre Eiker fordeler gravferder etter tjenestedager. Det er et utbredt samarbeid i trosopplæringen mellom menighetene.


Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen.


www.eiker.kirken.no
https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/

Tilbake