Ledig stilling som gravplassarbeider/kirketjener i Øvre Eiker


100% stilling Søknadsfrist 02.august  2021

 

 Søknaden sendes elektronisk – se utlysning på www.kirkejobb.no

Stillingenes ansvar og hovedarbeidsoppgaver: 
•    Praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter og andre arrangementer i menighetens regi og ved utleie av kirkene. 
•    Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferder og urnenedsettelser. 
•    Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Dette innebærer renhold, tilsyn og vedlikehold av bygningene, tekniske anlegg, inventar og utstyr og øvrig vaktmestertjenester, vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og snømåking.
•    Gi god service til gravplassens brukere. 02.08.2021
•    Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene. 
Faglige kvalifikasjoner, erfaring og utdanning
•    Førerkort klasse BE og traktor samt kompetansebevis M2 (gravemaskin) og M4 (hjullaster)
•    Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid/anleggsgartner
•    Søkere må være i en fysisk form som gjør vedkommende i stand til å utføre de arbeidsoppgaver som er nevnt over samt kunne arbeide utendørs store deler av arbeidstiden
•    Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
•    Kan opptre profesjonelt i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
•    Ha evne til å ta tak i, gjennomføre og sluttstille arbeidsoppgaver uten direkte oppfølging av andre.
•    Fleksibel, omgjengelig og god på samarbeid
•    Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr:
•    En variert og utfordrende stilling som du selv kan være med å forme og videreutvikle
•    Godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte/frivillige medarbeidere
•    Lønn i henhold til KA’s tariffavtale og pensjonsordning gjennom KLP
Annet
•    Det må påregnes en del helge- og kveldsarbeid.  
•    Søker må være medlem av den norske kirke

 

Tilbake