Gravplasser /minnelund


 

I Øvre Eiker er det 4 kirkegårder; Bingen, Bakke, Fiskum og Haug
Man kan velge mellom kistegrav, eller urnegrav.
PåHaug kirkegård  er det også "Navnet minnelund" og "Anonym minnelund".

På navnet  minnelund settes det opp skilt med navn på den avdøde på en felles "minnevegg".
Man kan være tilstede ved urnenedsettelse.
Når en urne settes ned på anonym minnelund, er det ikke mulig å være tilstede under urnenedsettelsen og plasseringen er kun kjent for gravferdsforvaltningen.
(Det blir ikke satt opp navneskilt slik som ved navnet minnelund)

På Haug kirkegård er det avsatt område til muslimsk gravferd  for andre livssyn.

Tilbake