Gravplasser /minnelund


 

I Øvre Eiker har vi 4 kirkegårder; Bingen, Bakke, Fiskum og Haug
Man kan velge mellom kistegrav, eller urnegrav.
På kirkegården i Haug er det også "Navnet minnelund" eller "Anonym minnelund".

På den navnede minnelunden settes det opp et skilt med navn på den avdøde på en felles "minnestein".
Når en urne settes ned på den anonyme minnelunden, er det ikke mulig å være tilstede under urnenedsettelsen og plasseringen er kun kjent for gravferdsforvaltningen.
Det blir ikke satt opp navneskilt slik som ved navnet minnelund. 

På Haug kirkegård er det avsatt område til muslimsk gravlund og gravlund for andre livssyn.

Tilbake