Gravplasser /minnelund


 

Øvre Eiker har 5 gravplasser.
Haug, Bakke, Bingen, Fiskum og Vestfossen


Ved Haug kirkegård er det i tillegg navnet minnelund og anonym minnelund.
På Haug kirkegård finnes det også gravfelt for begravelse etter muslimsk tradisjon


Vestfossen urnelund er tatt i bruk i 2023 har urnefelt og navnet minnelund

På navnet  minnelund settes det opp skilt med navn på den avdøde på en felles "minnevegg".  Man kan være tilstede ved urnenedsettelse.

Når en urne settes ned på anonym minnelund, er det ikke mulig å være tilstede under urnenedsettelsen og plasseringen er kun kjent for gravferdsforvaltningen.
Det blir ikke satt opp navneskilt slik som ved navnet minnelund
 

Tilbake