Konfirmasjon 9.klasse


Velkommen som konfirmant i Kirka i Øvre Eiker

 

 

KONFIRMASJON ER FOR ALLE!

Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.

Som konfirmant i Øvre Eiker får du mulighet til å

- finne ut hva du tror på
- bli bedre kjent med deg selv
- lære mer om Bibelen
- få nye tanker om livet
- utfolde deg kreativt
- oppleve et godt fellesskap
- engasjere deg i kirkens arbeid for miljøvern og solidaritet

 

Konfirmasjonstiden

Konfirmasjonstiden starter i januar det året konfirmantene går i 9. klasse og avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i august/september når de går i 10.klasse. Datoene vil ikke krasje med skoleturen.

I januar starter vi med presentasjonsgudstjenester. Deretter er det 6 undervisingssamlinger, to temadager og så leir i uke 26 på Camp Norefjell. Etter sommeren er det en samling med øving til konfirmasjonsdagen og oppsummering av konfirmanttiden før konfirmasjonsgudstjenestene. Vi har også noe av undervisningen via Snapchat/sms med ukas tro i praksis. Du finner en detaljert oversikt med alle datoer nederst på siden.

Frist for påmelding er 23. Juni, men om du bestemmer deg etter det er det bare å ta kontakt så ordner vi det.

 

Konfirmasjonsleir

Mye av undervisningen og det gøyeste med konfirmanttiden skjer på leir. Vi drar til Norefjell ski og spa på Camp Norefjell i regi av KFUK-KFUM. Der er vi sammen med flere andre menigheter i 5 dager med spennende undervisning, gøye aktiviteter og koselige smågrupper i leilighetene. Her finner du mer info Camp Norefjell leiren: https://kfuk-kfum.no/konfirmant/camp-norefjell


Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å være med på leir, kan du velge det sporet som heter kirkekonfirmant. Da blir det noen flere samlinger med undervisning frem mot sommeren og en aktivtetsdag i mai, før vi avslutter med en aktivitetsdag eller weekend i juni. 

I påmeldingen velger du om du vil være Leirkonfirmant eller kirkekonfirmant. Begge følger det ordinære undervisingsopplegget, men leirkonfirmanter har mye av sitt på leiren og kirkekonfirmant sporet har ekstra samlinger som dekker de temaene de andre får på leiren.
 

Hva koster det?

Selve konfirmanttiden koster 4850 kr. Det meste av det er knytta til 5 dager på leir.

Vi skjønner at det kan være mye, og vil gjøre det vi kan for at alle skal kunne bli med.

Du kan dele opp innbetalingen over flere månder om du ønsker. Da bruker du bare samme kid nummer og trenger ikke gi beskjed til oss. Info om dette står i fakturaen som kommer i august. Som leirkonfirmant blir du også medlem av KFUK-KFUM for et år. Det hjelper oss veldig til å holde kostnadene nede, men koster 50kr som kommer på en egen faktura i januar 2025.

Vi har også et deltakerfond som kan gi redusert betaling til de som trenger det. I påmeldingen kan du krysse av at du ønsker redusert betaling. Dette behandles helt anonymt. Beløpet på støtten avhenger av hvor mange som trenger det, men vårt mål er at alle skal kunne delta på leir uavhengig av økonomi. De som krysser av for det vil få beskjed om støtte i august før fakturaen kommer.

Dersom du ikke ønsker å delta på leiren, men velger kirkekonfirmant er prisen 1500 kr.

 

Tid og sted

Konfirmasjonsdatoene blir som følger høsten 25, og følger samme uke nummer i årene fremmover:

Haug Kirke 30. & 31.august (siste helgen i august)
Bingen Kapell 6.september og Bakke Kirke 7.september (første helgen i september)
Fiskum Kirke 7.september (første helgen i september)
Vestfossen Kirke 13. & 14. september (andre helgen i september)

Alle vil få velge sin konfirmasjonsdag i påmeldingen , så dere kan trygt planlegge med dagen dere ønsker alt nå. I Haug og Vestfossen er det seremonier begge dagene kl 11 & 13. Dersom svært mange ønsker samme dag så det trengs tre seremonier, kan dette endres til kl 10, 11:30 og 13.


Dåp før konfirmasjon     Ulike behov   Konfirmasjonstiden med datoer

 

konfirmantpåmelding  

Tilbake