KOR


Vi har flere kortilbud til innbyggerne i kommunen vår.

 

(bilde: Eiker prosjektkoret høst 2022)

 

Kor Rusticus i Bakke kirke


Rusticus er Bakke kirkes kirkekor.
De øver i Bakke kirke på torsdager fra kl 19:00 til 21:30.
Det er kantor Abram Bezuijen som leder og dirigerer koret.
Ta kontakt med Abram Bezuijen: 99 02 64 54, om du vil være med.
Her finner du informasjon blant annet om øvelser
 

Haugklang (har for tiden pause, men bli gjerne med i Rusticus!).


Liker du å synge ?
HaugKlang er et kor for deg over 30, som liker å synge.
Det er mange ulike sanger.
Her er mere info om koret:
Vil du være med ta kontakt med: JeeYoung Park 95761214

 

EIKER PROSJEKTKOR

Vår og høst setter vi opp store verk av f. eks. Bach, Brahms, Händel, Mendelssohn, eller Mozart. Da trenger vi mange gode sangere. 

Øvelsene foregår som regel onsdager, fra 19.00 til 21.30, i Vestfossen kirke. Ved prosjektes slutt arrangeres konsert med kjente (og ukjente) musikere og solister.

Er du glad i klassiske musikk, glad i å synge, og kan lese noter? Ta kontakt med Abram Bezuijen på telefon 99 02 64 54, og bli med i neste prosjekt.

 

ØVRE EIKER SUPERSENIORKOR

Øvre Eiker Superseniorkor er et samskapingsprosjekt mellom kirken og helsesektoren, og foregår på Eikertun helsehus. Koret ble opprettet etter at Demenskoret ble vist på tv, men er ikke et demenskor, men et kor uavhengig av helsemessige utfordringer. Det er et begrenset antall plasser slik at vi har mulighet for å bli godt kjent med sangerne, og evt. pårørende. De fleste som får plass bor rundt omkring i kommunen, men det er også noen plasser for beboere på institusjon. Det er helsesektoren som tildeler plass etter søknad. 

En gang i blant arrangeres Allsang med Øvre Eiker Superseniorkor, og da er flere velkommen.

Korøvelsene foregår på Eikertun helsehus på torsdager.

Om du vil vite mer, vennligst ta kontakt med diakon Ann-Kristin Eidsvåg, tlf. 412 08 853.

Tilbake