Lederkurs


Bli med på lederkurs. Du får lære mer om deg selv, ledelse og makt og grenser.

 

Lederkurs går over ti kurskvelder og en helgetur.
Det er nyttig å ha på cv'n din da du skal søke på skoler og jobb. Dessuten blir du kjent med nye mennesker og får være med å lede leiren for neste års konfirmanter.


Lederkurs 2. året gir deg muligheten til å lede tirsdagskvelder, bli med på misjonstur til Sørøst Asia, delta på ungdommens bispedømme møter, og bli enda bedre kjent med Jesus sammen med andre.

LEDERKURS 2021

Tirsdag 21. September 2021 starter årets Lederkurs.
Vi møtes annenhver tirsdag hjennom skoleåret
24-26. september er det lederhelg på Blestølen.
Etter nyttår planlegger vi konfirmantleiren som avholdes 11.-13.februar.
På den  leiren vil du få muligheten til å delta som leder.
Du kan også være leder på aktiviteter i kirken gjennom året.
 

Tilbake