Ingen gudstjenester


På grunn av smittesituasjonen i Øvre Eiker er det inntil videre ingen gudstjenester i kirkene våre.
Dåp gjennomføres i egne seremonier. Trenger du noen å snakke med ta kontakt på 32 25 26 50

 

Tilbake