Publikumsinformasjon smittevern i Kirka i Øvre Eiker


Regjeringen og Øvre Eiker kommune har innført strengere smittevernregler. Reglene gjelder fra og med tirsdag 10.11.20 og inntil videre. Dette får konsekvenser for den kirkelige virksomheten i Øvre Eiker. Gudstjenester og andre arrangementer - med unntak av gravferder, vielser, dåp og noen faste aktiviteter for barn og unge – innstilles inntil videre. 

 

 

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder for aktiviteter i Kirka i Øvre Eiker fremover. 

Gudstjenester og andre arrangementer: 
Fra og med 10.11 innstiller vi samtlige arrangementer med unntak av gravferder, vielser, dåp og noen faste aktiviteter for barn og unge. Det vil derfor i den kommende perioden ikke avholdes formiddagstreff, bibelgruppe, konserter mm. 

Spesielt for gravferd:
-    Fra 10.11.2020 er maksantallet på gravferd 50 personer. 
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person. En sitter på anvist plass under hele seremonien.  
-    Det er heller ikke ved gravferder tillatt med håndhilsning og klemming.
-    Deltakere i gravferd bes benytte munnbind på vei inn og ut av kirken. Ved utbæring av kisten skal det brukes munnbind da en ikke kan opprettholde en meters avstand.  Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte. 
-    Galleriene er stengt. 
-    Ved urnenedsettelse kan de nærmeste være til stede. Munnbind benyttes der det ikke kan opprettholdes en meter avstand. Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte. 

Spesielt for dåp: 
-    Fra 10.11.2020 gjennomføres det enkeltstående dåpsgudstjenester. Det er kun et dåpsfølge i hver seremoni og det er satt et maksantall på 20 personer i dåpsfølget. 
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person. En sitter på anvist plass under hele seremonien. 
-    Det er heller ikke ved dåp tillatt med håndhilsning og klemming.
-    Ved gjennomføring av dåpshandlingen er det kun dåpsforeldre og prest som står fremme i koret. 

Spesielt for vielser: 
-    Fra 10.11.2020 gjennomføres vielser med et maxantall på 20 personer i følget.
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person. En sitter på anvist plass under hele seremonien. 
-    Det er heller ikke ved vielser tillatt med håndhilsning og klemming.


Arrangementer for barn og unge skjermes. 
Fritidsaktiviteter for barn og unge skjermes så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende regler. Dette betyr at noen faste aktiviteter for barn og unge som barnekor, lederkurs og tensing vil kunne fortsette. Konfirmantundervisning kan gjennomføres og vil følge skolenes rutiner for smittevern og inndeling. De som deltar i de ulike aktivitetene for barn og unge i kirken vil få utfyllende informasjon om hvordan den aktuelle aktiviteten tilrettelegges og smitteverntiltakene som vil bli gjennomført. 

Retningslinjer for deg som skal delta på noe som holdes åpent: 
•    Er du syk eller har symptomer (også milde) på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Er du i karantene (f.eks. fordi du for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et "rødt" land eller har vært i nærkontakt med en som har påvist smitte), kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Håndhilsing og klemming er ikke tillatt 
•    Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet. Alle må holde seg til de plassene de blir anvist.  
•    Avstandskrav på minimum en meter mellom hver person for alle som ikke tilhører samme husstand. 
•    Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram.
•    Det er krav om bruk av munnbind der man ikke kan opprettholde en meters avstand. På vei inn og ut av kirken ber vi derfor alle om å benytte munnbind. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter arrangementet.  Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 14 dager. 

Spesielt for Åpen kirke:
•    Haug kirke vil være åpen ved bestemte tider (se egne oppslag ved kirken, på facebook og på hjemmesiden).
•    Det vil være et begrenset antall som slippes inn i kirken av gangen, slik at avstandskrav på minst to meter kan overholdes.
•    Deler av kirkerommet vil være avstengt.
•    Ved lystenning må kun det lyset man selv ønsker å tenne berøres.  Lyset står klart i lysgloben. Dersom du nettopp har spritet hendene, må du vente med lystenning, siden håndspriten kan antennes. 

Menighetsråd- og Fellesrådsmøter
Fra 10.11 avholdes menighetsråd- og fellesråd sine møter digitalt. Møtene er åpne for publikum, ønsker du å delta på et møte ta kontakt med Kirkekontoret som vil gi deg adgang. 

Utleie av lokaler
Utleie av lokalene våre vil være svært begrenset i den perioden vi er inne i.

Kirkekontoret
Kirkekontoret har reduserte åpningstider fra kl 10-13. Besøkende registreres for å kunne bidra med smittesporing dersom det blir nødvendig.  

Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål! tlf 32 25 26 50.
 

Tilbake