Publikumsinformasjon om smittevern fra 4.januar


Regjeringen og Øvre Eiker kommune har innført strengere smittevernregler.
Reglene gjelder fra  mandag 4.januar  og inntil videre. 

 

 

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke smittevernregler som gjelder for aktiviteter i Kirka i Øvre Eiker fremover. 

Gudstjenester og andre arrangementer: 
4.januar  innstilles samtlige arrangementer med unntak av gravferder, vielser, dåp  Det vil derfor i den kommende perioden ikke avholdes formiddagstreff, bibelgruppe, konserter mm. 

Spesielt for gravferd:
-   Maksantallet på gravferd 50 personer. 
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person.        En sitter på anvist plass under hele seremonien.  
-    Det er heller ikke ved gravferder tillatt med håndhilsning og klemming.
-    Deltakere i gravferd bes benytte munnbind på vei inn og ut av kirken. Ved utbæring av kisten skal det brukes munnbind da en ikke kan opprettholde en meters avstand.  Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte. 
-    Galleriene er stengt. 
-    Ved urnenedsettelse kan de nærmeste være til stede. Munnbind benyttes der det ikke kan opprettholdes en meter avstand. Dette gjelder også tjenestegjørende og andre ansatte. 

Spesielt for dåp: 
-    Det  gjennomføres det enkeltstående dåpsgudstjenester. Det er kun et dåpsfølge i hver seremoni og det er satt et maksantall på 10 personer i dåpsfølget. 
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person. En sitter på anvist plass under hele seremonien. 
-    Det er heller ikke ved dåp tillatt med håndhilsning og klemming.
-    Ved gjennomføring av dåpshandlingen er det kun dåpsforeldre og prest som står fremme i koret. 

Spesielt for vielser: 
-    Det  gjennomføres vielser med et maxantall på 10 personer i følget.
-   Kunn brudepar og forlovere står framme sammen med presten.
-    Program legges ut på plasser som kan benyttes, slik at det sikres minimum 1 meter mellom hver person. En sitter på anvist plass under hele seremonien. 
-    Det er heller ikke ved vielser tillatt med håndhilsning og klemming.

 

Retningslinjer for deg som skal delta på noe som holdes åpent: 
•    Er du syk eller har symptomer (også milde) på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Er du i karantene (f.eks. fordi du for mindre enn 10 dager siden kom hjem fra et "rødt" land eller har vært i nærkontakt med en som har påvist smitte), kan du ikke delta. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Håndhilsing og klemming er ikke tillatt 
•    Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet. Alle må holde seg til de plassene de blir anvist.  
•    Avstandskrav på minimum en meter mellom hver person for alle som ikke tilhører samme husstand. 
•    Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram.
•    Det er krav om bruk av munnbind der man ikke kan opprettholde en meters avstand. På vei inn og ut av kirken ber vi derfor alle om å benytte munnbind. Dette gjelder også tjenestegjørende/ansatte.
•    Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter arrangementet.  Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 14 dager. 

 

Menighetsråd- og Fellesrådsmøter
Menighetsråd- og fellesråd avholder sine møter digitalt. Møtene er åpne for publikum, ønsker du å delta på et møte ta kontakt med Kirkekontoret som vil gi deg adgang. 

Utleie av lokaler
Det er ikke mulig å leie våre lokaler inntil videre. Vi kommer tilbake med informasjon når vi igjen kan åpne for utleie.

Kirkekontoret
Kirkekontoret har reduserte åpningstider fra kl 10-13. Besøkende registreres for å kunne bidra med smittesporing dersom det blir nødvendig.  

Ta kontakt dersom noe er uklart eller om du har spørsmål! tlf 32 25 26 50.
 

Tilbake