Bibelvandring på Solhaug blir på onsdager


Bli kjent med Bibelen! Samlinger for 5.klassinger på Solhaug 4 onsdager i oktober og november

 

 

Siden Skotselv skole har endret skoletidene på tirsdager- blir bibelvandringen på onsdager.

 

5.klassingene i Bakke er invitert til et opplegg på Solhaug der de får lære om bibelen og noen sentrale personer i bibelhistorien.
Dette skjer på  onsdager,  etter skoletid. 
Aktuelle onsdager: 21.oktober, 28.oktober, 4.november og 11.november.

De som melder seg på, hentes på skolen- så tar de buss til Solhaug. Vi er ferdig kl 14:00. Det er fint om det kan organiseres foreldreskyss. til hjemturen for de som ikke kan gå.
Vi kan også kjøre noen hjem.

Vi har sendt ut invitasjon til vår medlemmer, men alle 5.klassinger er hjertelig velkomne.
Opplegg og invitasjon kan lastes ned her: INVITASJON  

OPPLEGGET ER ENDRET PGA ENDRET SKOLETID

Spørsmål? Ring kirkekontoret på 32 25 26 50. Eller sendt mail til trosopplaering@eiker.kirken.no

 

PÅMELDING Vi må ha påmelding innen  5.oktober.

Tilbake