Ten Sing+


 

Øvre Eiker TenSing+ samles på Haug menighetssenter hver tirsdag fra etter skoletid til ca. kl.19:30.

Ten Sing er på ungdommenes premisser, med trygge voksne til stede.

Du kan velge mellom forskjellige aktiviteter som kor, film og baking for å neven noe. 

Det er dere som er med, som bestemmer hva vi skal gjøre!

Ten Sing er for ungdommer fra ungdomsskolealder opp til 19 år.
Alle er hjertelig velkomne.

Tilbake