Joysing


Joysing sang, drama, band.
Tilbud for ungdom fra 13-19 år

 

Øvre Eiker TenSing - JoySing samles på Haug menighetssenter hver tirsdag fra kl 16:15-19:30.
 

Da samles ungdommer til hyggelig samvær.
Det synges, danses, dramatiseres og spilles i band.
i tillegg er det tid for den gode samtale.
Ten Sing er på ungdommenes premisser, med trygge voksne til stede.

Ten Sing er for ungdommer fra ungdomsskolealder opp til 19 år.
Alle er hjertelig velkomne.

Tilbake