Ten Sing+


 

Øvre Eiker TenSing+ samles i Vestfossen kirke hver onsdag ret etter skolen.
Ten Sing er på ungdommenes premisser, med trygge voksne til stede.

I første omgang er det kor som er aktiviteten på Ten Sing, men vi håper på å kunne utvide tilbudet på sikt.

Det blir mulig å kjøpe seg enkel mat når man kommer, før vi starter korøvelsen.

Ten Sing er for ungdommer fra ungdomsskolealder opp til 19 år.
Alle er hjertelig velkomne, uavhengig av om man er medlem av Den norske kirke eller ikke.

FLYER for Ten Sing - KOR

Spørsmål?

Send en mail eller SMS til ansvarlig voksenleder Linn Margrethe Sollie Hardang.

linn.margrethe@eiker.kirken.no

 

Tilbake