Fiskum kirkes barnekor


Fiskum kirkes barnekor,
øver i Fiskum kirkestue tirsdag kl 14:00-15:00

 

Fiskum kirkes barnekor er for barn i alder 6-12 år.
De øver i Kirkestua tirsdager rett etter skoletid.
Koristene hentes på skolen, og spier et brødmåltid før sangøvelsen.
Koret synger på noen gudstjenester, og har egne konserter.

Leder og dirigent er kantor JeeYoung Park.

Ta kontakt med kirkekotoret 32 25 26 50  om du er interesert

Tilbake