Barnekor på Haug menighetssenter


Mikrosing og Minising øver på Haug menighetssenter
fredager kl 17:00 og 18:00.

 

Mikrosing og Minising er barnekors som har eksistert i over 25 år.
Mange barn i alderen 4-12 år har hatt stor glede av sang og leik i denne tiden.
Mikrosing er for barn fra 4.-8 år. De øver kl 17:00-17:45.
Minising er for barn fra 8-12 år. De ver fra kl 18:18:45.

Korene er for alle barn i Øvre Eiker.
Kontaktperson og dirigent r Linn Mrgrethe Sollie Hardang
trosopplaeringen@eiker.kirken.no
 

Tilbake