Nyheter i Vestfossen

Vestfossen menighet


Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 991 05 027

Kirketjener
Bård Henni Siegwarth
E-post: b.h.siegwarth
Mob. 413 79 472

Andre ansatte

 

Vestfossen menighetsråd 2019-2023


Faste medlemmer

Leder: Tone Bogen Mob. 99 28 79 50
Nestleder:Tove Anita Reitan

Kristiane Klevstad
Veslemøy Kristine Talmo
Aslaug Mustvedt Østerud
Marry Anne Bogen

Varamedlemmer

Wenche Andersen
Torbjørn Sylte
Pernille Hartvedt Skistad
Ole Thorgeir Solheim Thoresen