Vestfossen menighet


Sokneprest
Anne-Jorun Bakken
E-post. anne.jorun.bakken@eiker.kirken.no
Mob. 99 10 50 27

 

 

Vestfossen menighetsråd 2023-2027


Leder og nestleder velges for ett år av gangen
De faste medlemmene står alfabetisk.

Faste medlemmer

Leder: Lone Husby Flaten mob: 46 62 96 71
Nestleder:Tone Bogen

Aslaug Mustvedt Østerud
Jørn Hogne Kristoffersen
Kristiane Klevstad
Marry Anne Bogen

Varamedlemmer
1.vara: Pernille Hartvedt Skistad
2.vara: Grethe Synnøve Eklund-Hansen

 

 

Nyheter i Vestfossen