KIRKEVALGET 2023


Valget er gjennomført. Hvem som er faste medlemmer og hvem som er varamedlemmer er bestemt gjennom valget. 
Når rådene møtes i oktober velger de selg hvem som blir leder og nestleder. Leder og nestleder velges for ett år av gangen.