Kirkevalget 2019


Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd 9. september 2019.

Menighetrådene utnevner en nominasjonskomite som utarbeider en liste over kandidater.
Andre har også mulighet til stille lister. Alt om valget og regler for å stille lister kan du lese om her

Forhåndstemming på kirkekontoret i Haug fra  mandag 12.august  til fredag 06.september.
Åpningstiden for forhåndstemming er 09:00-14:00

I tillegg:

Tirsdag 27.08. fra kl.09:00-18:00
Onsdag 04.09. fra kl 09:00-18:00

 

Nominasjonskomiteenes lister ligger  under hver menighet.

Bakke, Fiskum og Vestfossen  menighet skal ha minimum 11 kandidater, og Haug skal ha minimum 13 kandidater. 
Når det ikke har kommet inn nok kandidater på lista over forslag til kandidater åpnes det for suplerende nominasjon.

Det er åpnet for suplerende nominasjon i alle menighetene.
Ved suplerende nominasjon skal forslag på kandidat sendes til menighetrådsleder i aktuell menighet.
Følgende kriterier må ligge til grunn:

  • Kandidatnavn, fødselsdato og botedadresse. ( Må bo i soknet og være valgbar på valgdagen)
  • Oversikt over navn, fødselsdato og bostedsadresse til forslagtillerne, 5 stemmeberettigede.

Forslaget må levere på papir med egenhendige underskrifter. Forslag med underskrifter kan leveres kirkekontoret i Hokksund, eller til det aktuelle menighetsrådet. Frist for levering av forslag 05.juni kl 12:00.