Søndagens gudstjeneste


Velkommen til gudstjeneste i Vestfossen kirke søndag 5.februar kl 11:00

 

 

Svein Orstad, Abram Bezuijen og Bente Ovnerud ønsker velkommen til gudstjeneste. I tillegg kommer Vestfossen mannskor.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

Tilbake