Kommende søndags gudstjenester


Avskjedsgudstjeneste for prost Erik Haualand.

 

 

Haug kirke kl 17:00

Biskop Jan Otto Myrseth deltar.
Sokneprest Anne Jorun Bakken, organistene  Abram Bezuijen og JeeYoung Park.
Det blir også musikkinnslag ved Linn Margrethe Sollie Hardang

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Haug menighetssenter. Da er det anledning til å komme med hilsener.

Tilbake