Fredagskafe i Fiskum kirkestue


Velkommen til et nytt tilbud i Fiskum kirke.
Fredagskafe, fra klokka  11:00-13:00

 

Alle er velkomne til en fromiddagsstund med småprat, og et lite underholdningsinnslag-
servering av gratis kaffe og vafler.

Trengerdu skyss, ring Vivian mob. 92093712, eller Solveig mob 92406193

Kirkestua har universell uforming, her kommer du inn med brnevogn, rullator og rullestol.

Det blir fredagskafe fredag  30.september, 28.oktober og 25.november.

Tilbake