Konfirmasjonsdatoer 2021


Menighetsrådene har vedtatt at konfirmasjonsgudstjenstene flyttes til høsten.

 

Vestfossen:  28. og 29.august 
Haug:            4. og 5.september
Bakke:           Søndag 12.september
Fiskum:         Søndag 12.september

Dersom det overhodet ikke går med datoen er det mulig å spør om å få bytte, eventuelt ha konfirmasjonen i en av de andre kirkene. Ta da kontakt med Kirkekontoret, tlf 32 25 26 50, eller kay.aarskog@eiker.kirken.no

Dersom smittevern reglene krever det vil det bli flere mindre konfirmasjonsgudstjenester etter hverande disse dagene.

 

Tilbake