Vigslingsgudstjeneste i Vestfossen kirke 17.10.2021 kl 18:00


Velkommen til Vestfossen kirke når Ann-Kristin Eidsvåg vigsles til diakon

 

Ann-Kristin Eidsvåg har jobbet i Øvre Eiker som diakon siden februar 2021. Nå skal hun vigsles til diakontjenesten.Biskop Jan Otto Myrseth kommer og foretar vigslingen.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe, med anledning til å komme med hilsener.

Tilbake