Årsmøte i Bakke menighet søndag 26.09.2021


 

Bakke menighets årsmøte avholdes etter gudstjenesten i Bakke kirke søndag 26.september  
Gudstjenesten starter kl 11, og er ferdig ca 12:15.

Årsmeldingen for 2020
Sakspapir til endring av liturgi

Tilbake