Vi tilbyr stell av graver


 

Vi tilbyr  gravstell ved alle kirkegårdene:
Her kan du se priser og avtaleskjema 
Ta kontakt på telefon 32 25 26 50 eller
e-post :mette.solberg@eiker.kirken.no

Tilbake